En mei en socialisme in Oostende - De Rode Vloot

Periode: 22 april 2016 tot en met 22 mei 2016

Fototentoonstelling van n mei manifestaties in Oostende uit archief Soenen - Verhaeghe, en beelden van De Rode Vloot uit AMSAB _ ISG archief.